Inschrijven

Onderstaand bedrijf / organisatie, neemt deel aan Dé Perendag op donderdag 25 juni 2020 en draagt € 650,= (excl. BTW) bij in de kosten van de organisatie.

Bedrijfsgegevens / Company data

Bedrijfsnaam / Company name: * Adres / Address: * Postcode / Postal code: * Plaats / City: *

Postbus / PO Box: Postcode postbus / Postal code PO Box: Plaats / City:

Telefoon bedrijf / Company telephone: * E-mail bedrijf / Company email: * Website bedrijf / Company website:

Eerste contactpersoon / First contact

Naam / Name: * Telefoon / Telephone: Mobiele telefoon / Mobile: * E-mail contactpersoon / Email contact: *

Tweede contactpersoon / Second contact

Naam / Name: Telefoon / Telephone: Mobiele telefoon / Mobile: E-mail contactpersoon / Contact person email:

Programmaboekje / Programme

Info voor programmaboekje / Information for your presentation in the programme
De belangrijkste activiteiten/producten/merken van mijn bedrijf zijn:
The main activities/products/brands offered by our company are:

Infomarkt / Info market

Aankruisen wat van toepassing is / Please tick the appropriate box

Welke stand wilt u gebruiken? / What type of stand would you like to use? Géén stand / No standMarktkraam via de organisatie (tafel ong. 3,5 m x 1,5 m) / Stand provided by the organisation (table of approx. 3.5 x 1.5 m)Ruimte buiten op het terrein voor opstellen machines / Outdoor exhibition area to set up machineryEigen stand, afmetingen: / Own stand, dimensions:

Heeft u elektriciteit nodig in uw stand? / Do you need electricity at your stand? Nee, geen elektriciteit nodig / No electricity requiredJa, elektriciteit (230 V) nodig / Yes, electricity (230 V) requiredJa, krachtstroom nodig / Yes, 3-phase power required

Demonstratie machines en werktuigen (mechanisatiebedrijven) /
Machines and equipment for demonstration (mechanisation companies)

Aankruisen indien van toepassing / Please tick the appropriate box

Ja wij willen graag één of meer machines demonstreren. / Yes, we would like to demonstrate one or more machines.

Welke machines wilt u demonstreren? / Which machines would you like to demonstrate?

Demoproef in Boomgaard / Demo trial in the orchard

Aankruisen indien van toepassing / Please tick if applicable

Wij hebben interesse voor het aanleggen van een demoproef in de boomgaard. / We are interested in setting up a demo trial in the orchard.

De organisatie zal zo spoedig mogelijk met u contact opnemen over uw wensen en de mogelijkheden. Vervolgens zullen wij een offerte uitbrengen voor uitvoering, tellingen, metingen e.d.
The organisation will contact you as soon as possible to discuss your requirements and options. Shortly thereafter, we will send you a quotation for realisation, recordkeeping, measurements, etc.