Demoproeven

Voor Dé Perendag op 30 juni 2022 heeft Delphy een aantal demoproeven aangelegd rondom diverse thema’s in de perenteelt. Er is hierbij aandacht voor zowel de gangbare als de biologische fruitteelt. De onderstaande demoproeven zijn aangelegd:

Bevorderen van de vruchtzetting in Xenia

Vruchtzetting in Xenia gaat soms moeizaam. Inmiddels is er een breed scala aan middelen beschikbaar die de vruchtzetting bevorderen. In deze proef wordt de effectiviteit van een aantal van deze middelen, inclusief enkele biostimulanten, met elkaar vergeleken.

Boombehandeling op basis van data en dronebeelden

Al in 2014 zijn de eerste hyperspectraalbeelden vanuit een vliegtuig gemaakt op dit bedrijf. De afgelopen jaren zijn door diverse projecten van ZLTO en Delphy data en beelden verzameld en zijn door Delphy in samenwerking met Aurea Imaging enkele toepassingen ontwikkeld, zoals het variabel wortelsnoeien en andere plaats specifieke boombehandelingen en bespuitingen.

Stimuleren van de groei van zwakgroeiende Conferencebomen

In 2021 is de groeikracht van een volwassen perceel Conference in kaart gebracht. Op basis van deze kaart zijn zwakgroeiende bomen geselecteerd. In deze proef wordt onderzocht in hoeverre de groei van deze bomen gestimuleerd kan worden door deze aan te gieten met verschillende biostimulanten.

Variabel wortelsnoeien in Doyenné du Comice

De groeikracht van 2021 is bepaald door middel van een dronevlucht. Bomen met een sterke groeikracht (klasse 3 en 4) zijn gewortelsnoeid op twee niveaus. Hun groeikracht in 2022 wordt vergeleken met onbehandelde sterk groeiende bomen.

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is belangrijk in de fruitteelt. In deze proef wordt een nieuwe herbicide gedemonstreerd en vergeleken met andere objecten.

Chemische vruchtdunning in Conference

Net als voorgaande jaren is weer een proef aangelegd met diverse chemische vruchtdunningsmiddelen. De middelen worden vergeleken wat betreft de effectiviteit van dunning, de vruchtmaat en de bloemknopvorming in het volgende jaar.

Feromoonmengsels tegen perengalmug (biologische teelt)

Bestrijding van perengalmug in de biologische teelt is lastig en arbeidsintensief. In 2021 zijn proeven gedaan om perengalmug weg te vangen met deltavallen met daarin een lijmbodem en een feromoondopje. Dit is in 2022 herhaald. Daarnaast onderzoeken we verschillende feromoonmengsels om te zien of deze van elkaar verschillen in aantrekkingskracht op de perengalmug.

Rode Perenrassen

Delphy en PPO Randwijk hebben bij Vogelaar een demo met Rode Perenrassen geplant in het voorjaar van 2015. Het gaat om de rassen Sweet Sensation, Celina, Regal Red Comice, Dicolor, Early Desire, Lowry, Red Modoc, Queens Forelle, Cepuna en Early Desire.