Registration

The following company/organisation wishes to participate in The Pear Event of Thursday 28 June 2018, and will pay € 650.00 (excluding VAT) towards the costs of organising the event.

Uw gegevens / Your data


Bedrijfsnaam / Company name: *

Adres / Address: *

Postcode / Postal code: *

Plaats / City: *

Postbus / PO Box:

Postcode postbus / Postal code PO Box:

Plaats / City:

Telefoon bedrijf / Company telephone: *

Fax bedrijf / Company fax:

E-mail bedrijf / Company email: *

Website bedrijf / Company website:

Eerste contactpersoon / First contact

Contactpersoon / Contact person: *

Telefoon / Telephone:

Mobiele telefoon / Mobile: *

E-mail contactpersoon / Contact person email: *

Tweede contactpersoon / Second contact

Contactpersoon / Contact person:

Telefoon / Telephone:

Mobiele telefoon / Mobile:

E-mail contactpersoon / Contact person email:

Info voor programmaboekje / Information for your presentation in the programme
De belangrijkste activiteiten/producten/merken van mijn bedrijf zijn:

The main activities/products/brands offered by our company are:

Infomarkt / Info market

(aankruisen wat van toepassing is) / (please tick the appropriate box)

Welke stand wilt u gebruiken? / What type of stand would you like to use?
Géén stand / No standMarktkraam via de organisatie (tafel ong. 3,5 m x 1,5 m) / Stand provided by the organisation (table of approx. 3.5 x 1.5 m)Ruimte buiten op het terrein voor opstellen machines / Outdoor exhibition area to set up machineryEigen stand, afmetingen: / Own stand, dimensions:Heeft u elektriciteit nodig in uw stand? / Do you need electricity at your stand?
Nee, geen elektriciteit nodig / No electricity requiredJa, elektriciteit van lichtnet (230 V) nodig / Yes, regular electricity (230 V) requiredJa, krachtstroom nodig / Yes, 3-phase power required

Demonstratie machines en werktuigen (mechanisatiebedrijven) / Machines and equipment for demonstration (mechanisation companies)

(aankruisen indien van toepassing) / (please tick the appropriate box)

Ja wij willen graag één of meer machines demonstreren. Hieronder de machines voor de geleide demonstratie. / Yes, we would like to demonstrate one or more machines. Please mention the machines for live demonstration.
Welke machines wilt u demonstreren? / What machines would you like to demonstrate?Demoproef in Boomgaard / Demo trial in the orchard

(aankruisen indien van toepassing) / (please tick if applicable)

Wij hebben interesse voor het aanleggen van een demoproef in de boomgaard. / We are interested in setting up a demo trial in the orchard.

De organisatie zal zo spoedig mogelijk met u contact opnemen over uw wensen en de mogelijkheden. Vervolgens zullen wij een offerte uitbrengen voor uitvoering, tellingen, metingen e.d.

The organisation will contact you as soon as possible to discuss your requirements and options. Shortly thereafter, we will send you a quotation for realisation, recordkeeping, measurements, etc.